Бахова терапия

 

ФИЛОСОФИЯ ЗА БОЛЕСТТА И ЗДРАВЕТО

Терапията с цветните есенции на д-р Бах помага на всяко живо същество да хармонизира своето емоционално състояние по нежен и деликатен начин. Цветните есенции са извлечени от полски растения, дървета и храсти по начин, който запазва лечебните им свойства.  Терапията се прилага без ограничения във възрастта, без опасност от предозиране или странични ефекти. Съвместима е с всички форми на лечение и има характер на съпътстваща, подпомагаща терапия. Носи името на своя създател – английския лекар, хомеопат и бактериолог д-р Едуард Бах.

ОБЕКТ НА НАБЛЮДЕНИЕ

Обект на наблюдение, изследване и нежно трансформиране при тази терапия е личността, а не физическата симптоматика на болката и дискомфорта, асоциирани с наименованието на конкретна болест. Според д-р Бах: „Не е болестта тази, която е важна. Това е пациентът; начинът, по който той или тя е повлиян, което е нашият истински пътепоказател за лечение.“

ПРИНЦИП НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Опитът при прилагането на цветните есенции сочи, че при балансиране на негативните емоционални състояния в съзнанието на човек като например страх, вина, тревожност, депресия, гняв, нетолерантност и други, физическият баланс постепенно също се възвръща и болестта нежно и почти неусетно отминава.

Съзнанието се определя като най-чувствителната част от човешката същност и като такова то дава сигнал за дисбаланс в емоционалното състояние много по-рано и много по-точно от физическото тяло.

Цветните есенции са необходимият катализатор в трансформацията от негативно емоционално състояние на съзнанието към такова на хармония и радост. Д-р Едуард Бах описва действието им така:

„ (те) повишават нашата вибрация и отварят каналите ни за възприемане на духовното ни аз; те обсипват нашата природа с определени добродетели, от който се нуждаем и отмиват от нас недостатъците, които причиняват вреда….“

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ЦВЕТНИ ЕСЕНЦИИ

Д-р Бах допуска едновременно да се прилагам най-много седем цветни есенции, при смесване на които се изготвя терапевтичната комбинация за индивидуалния случай. Тя се приема ежедневно или за определен период от време, или до отминаване на негативното емоционално състояние.

ПОДХОД ПРИ БАХОВАТА  ТЕРАПИЯ

При терапията с цветните есенции, е необходимо да се идентифицират емоционалните дисбаланси в настоящия момент като се приема, че се въздейства върху емоциите „на повърхността“. Така постепенно пласт по пласт емоционалното състояние на човек се балансира до състояние на радост, щастие и любов. „На повърхността“ изплуват онези емоционални дисбаланси, които човешкото съзнание е готово да приеме и осъзнае в момента и да преработи в добродетел. Затова човек има активно участие в своя процес на себеосъзнаване и изцеление.

Човекът е този, който следва да направи свободен избор в какво да вярва и какво да прилага върху себе си. Както и към кого да се насочи за подкрепа по пътя на своето осъзнаване и избавяне от страданието.

 

* * * 

38 ЦВЕТНИ ЕСЕНЦИИ 

По своята материална същност цветните есенции са водни извлеци от различни диворастящи растения, стабилизирани с бренди. Използват се два метода за направа на есенциите: слънчев и с варене.

Д-р Едуард Бах прави различни групирания на есенциите като едно от тях е според типа на емоционалния дисбаланс, на който те оказват позитивно влияние:

 1. Цветни есенции при страх:
 • Aspen (Трепетлика)
 • Cherry Plum (Дива джанка, слива)
 • Mimulus (Мимулус)
 • Red Chestnut (Червен конски кестен)
 • Rock rose (Жълтак, скална роза)
 1. Цветни есенции при несигурност:
 • Cerato (Цератостигма, зъбна трева)
 • Scleranthus (Хрущялка)
 • Gentian (Тинтява)
 • Gorse (Улекс, прещип)
 • Hornbeam (Обикновен габър)
 • Wild oat (Овсига, див овес)
 1. Цветни есенции при недостатъчен интерес към настоящето:
 • Honeysuckle (Орлов нокът)
 • Clematis (Повет)
 • Wild rose (Шипка)
 • Olive (Маслина)
 • White Chestnut (Бял конски кестен)
 • Mustard (Полски синап)
 • Chestnut Bud (Кестенова пъпка)
 1. Цветни есенции при самота:
 • Water violet (Хотония, водна теменуга)
 • Impatiens (Слабонога)
 • Heather (Калуна)
 1. Цветни есенции при свръхчувствителност към влияния и идеи:
 • Agrimony (Камшик)
 • Centaury (Червен кантарион)
 • Walnut (Орех)
 • Holly (Джел)
 1. Цветни есенции при безнадежност и отчаяние:
 • Larch (Лиственица)
 • Pine (Бор)
 • Elm (Бряст)
 • Sweet chestnut (Ядлив кестен)
 • Star of Bethlehem (Витлеемска звезда; гарвански лук)
 • Willow (Плчеща върба)
 • Oak (Дъб)
 • Crab Apple (Киселица, дива ябълка)
 1. Цветни есенции при свръхзагриженост за благополучието на другите:
 • Chicory (Цикория)
 • Vervain (Върбинка)
 • Vine (Лоза)
 • Beech (Бук)
 • Rock water (Скална вода)

* * *

СМЕС ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ (Rescue Remedy ®)

 

Това е единствената комбинация от пет цветни есенции (Витлеемска звезда, Повет, Слабонога, Дива джанка и Скална роза), създадена от д-р Едуард Бах. Използва се при стресови ситуации от най-различно естество.

 

Как се приемат цветните есенции?

 Най-честата форма е като се разтворят 2 капки в шише вода (според дневните индивидуални нужди на човек) и водата се изпива, разпределена за деня.

Колко дълго се приемат?

До отминаване на негативното емоционално състояние. Действието на цветните есенции е нежно и почти незабележимо.

Кой може да ги приема?

 Всяко живо същество в т.ч. хора на всяка възраст, растения и животни, могат да приемат без противопоказания цветните есенции. 

ел.поща

clubsetmenfree@gmail.com

Телефон

+359 887 207 654

Пон-Пет

09:00 – 17:00