Създавайки системата от 38 цветни есенции, д-р Едуард Бах дълбоко в себе си носи вярата и убеждението, че поради достъпния начин, под който е поднесено знанието за действието на всяка една от цветните есенции, то би могла да се използва от всеки.