Заявка за достъп до онлайн курс „Самопомощ с цветните есенции на д-р Едуард Бах“

Чрез попълване на тази заявка Вие заявявате Вашето желание да получите отдалечен достъп до материалите на курса „Самопомощ с цветните есенции на д-р Едуард Бах“. Данните, които предоставяте, са необходими за създаване на ваш профил в платформата на курса. След попълване на данните в заявката и получаване на плащането, ще получите мейл с информация за потребителското си име и парола както и линк за онлайн достъп до курса.

Преди да попълните Заявката, моля запознайте се с  Политиката за защита на личните данни.

УСЛУГА

Право на достъп до Он-лайн курс

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Таксата за участие може да заплатите в полза на:
„Камък Дизайн“ ЕООД
Уникредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG97UNCR70001520931067
Основание за превода: он-лайн курс

ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА

Участник*
Ел.поща*
Телефон*
Аз, долуподписаният/ата *

във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 год.  относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в сила във всички държави-члeнки на ЕС от 25.05.2018 год.

ДЕКЛАРИРАМ

1. Предоставям на „Камък дизайн‘ ЕООД личните си данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 год. , във връзка със записването ми за отдалечен достъп до съдържанието на онлайн курс "Самопомощ с капките на д-р Едуард Бах" (по-долу наричан за краткост "Курса").
2. Съгласен/а съм „Камък дизайн“ ЕООД да съхранява и обработва личните ми данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 год. , във връзка със записването ми за отдалечен достъп до съдържанието на Курса
3. Запознат/а съм:
3.1.  С целта и средствата за обработка на личните ми данни
3.2.  С доброволният характер на предоставянето на личните ми данни
3.3.  С правото на коригиране и заличаване на събраните ми лични данни
3.4.  Че попълвайки частта „Данни за Фактура“ от „Електронната заявка за достъп до онлайн курс“, обработването на личните ми данни е законосъобразно във връзка с чл.6 т.1.в) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 год.
3.5.  Че в срок не по-дълъг от седем дни след изтичане на срока на достъп до съдържанието на Курса, „Камък дизайн“ ЕООД унищожава личните ми данни или ги анонимизира при спазване на действащите нормативни изисквания в тази връзка
4. Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани от „Камък дизайн‘ ЕООД в рамките на срока на достъп до съдържанието на Курса.

ДАННИ ЗА ФАКТУРА
(попълва се само ако желаете издаването на фактура)

Име на фирма/ Име Фамилия (Физическо лице)
ЕИК/ЕГН
Ел.поща за получаване на фактура
Верификация

Курсове за бахова терапияOn-line

Самопомощ с капките на д-р Бах

Самопомощ с капките н…


Онлайн курсът "Самопомощ с капк…

Прочети повече...

Блогза бахова терапия

Болестта - благословия или наказание

Болестта - благослови…


Болка тук и там – в душата или тя…

Когато лятото си отива...

Когато лятото си отив…


Лятото бе полегнало на утринния …

Прегръдка за душата

Прегръдка за душата


Потънали в своето забързано ежед…

Вратите на живота

Вратите на живота


Раждаме се и поемаме глътката въ…

Живот с аромат на спомени и мечти

Живот с аромат на спом…


Отпивах от топлото сутрешно кафе…

Доброта до поискване

Доброта до поискване


От малки ни учат да помагаме, да с…

Където има любов...

Където има любов...


„Бог е любов.“ (Библията, 1 Йоан 4:…

Където мечтите не свършват...

Където мечтите не свъ…


Отворих очи... До леглото ме чаках…

Прочети повече...